• ماركا نامى: 酷托友塔 COOLTOYATA
 • ماركا تۈرى: 12-ئاپتومبىل، تۇشۇش قۇراللىرى
 • ئىلتىماس نومۇرى: بۇ ماركا 12-تۈر ئاپتوموبىل، تۇشۇش قوراللىرى تۈرىگە تىزىملىتىلغان بولۇپ، باھاسى 15 مىڭ يۈەن. قۇياش ماركا شىركىتى - ماركا تورى ۋەكالىتەن سېتىۋېلىش ئىشلىرىنى بىجىرىپ بېرىدۇ ۋە ماركا نامىنى يۆتكەش رەسمىيەتلىرىنى بىجىرىپ بېرىدۇ.
 • ماركا ۋاقتى: 2022年03月21日至2032年03月20日
 • ئالاقە تېلېفونى:
 • باھاسى: ¥50000
 • بۇ ماركا 12-تۈر ئاپتوموبىل، تۇشۇش قوراللىرى تۈرىگە تىزىملىتىلغان بولۇپ،  باھاسى 50 مىڭ يۈەن.
  قۇياش ماركا شىركىتى - ماركا تورى ۋەكالىتەن سېتىۋېلىش ئىشلىرىنى بىجىرىپ بېرىدۇ ۋە ماركا نامىنى يۆتكەش رەسمىيەتلىرىنى بىجىرىپ بېرىدۇ.

  ھەمبەھىرلەش
 • ئالدىنقى مەزمۇن: ئۈمۈد قۇياشىم
 • كېيىنكى مەزمۇن: DKAI MQ